[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/fin/ - Finland

From the people who brought you Linux and Nokia...
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4] [5]
| Catalog

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1577432704230.jpg (160.03 KB, 602x900, 1511880913808.jpg)

4720a No.1[Reply]

Da Rules

If you can't speak the Finnish language, this board is not for you. You may wanna check out /all/.

- Only post in Finnish!
- Any discussion allowed, politics and non-politics
- Keep threads restrictive, consider if your topic can fit into another thread.

Enjoy!


File: 1582877224018.jpg (67.46 KB, 622x820, d1ba3428.jpg)

88506 No.182[Reply]

Joko ootte tutustuneet vilke app:iin? Jos harrastat nofappeningia niin älä mene! K18

1dc38 No.183

Voisitteko te kenties valaista meitä asiasta suuremmin tietämättömiä hieman lisää?

3de9d No.184

>>183
Laitat kookkeliin vilke app ja eka linkki haussa

eba99 No.202
File: 1583230939527.png (504.71 KB, 522x398, 1566075697328.png)

02bc8 No.185[Reply]

suomilaudalla meni taas huumeet palvelimen ylläpidon edelle
2 posts omitted. Click reply to view.

29398 No.188

>>187
Se on kyllä muutenkin ihan cringe incel paskaa ja ylisjonneja.

f0c44 No.190

>>188
>cringe rattaat

1f8d6 No.195

Kamala sivu nykyää toi suomilauta nykyään. Kai ko yliksen /b/ suljettiin niin rinkirunkkaajat valtas koko paskan. Ja toi joka alkukuun kiinni oleminen on kyllä liikaa. Ehkä tää raketoi vaikka ite käyn vaa /all/ paskapostaamassa.

88dc9 No.200

>>195
En oo kyl ite rinkirunkkua siellä juuri havainnut mutta kiukkuisia setämiehiä sitäkin enemmän.

88dc9 No.201

>>200
ja eiköhän se satunnaisen rinkirunkku sopeutunut aika pikaisesti animeen ja vice versaFile: 1579460491439.png (380.51 KB, 795x676, 62626fe1-6a6f-41a8-bffa-6e….png)

f1c27 No.133[Reply]

kui kukaa ei postaa mitään :(
9 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

ea90a No.192


ea90a No.193

>>192
hyvin menee oon humalassa

834c1 No.194

>>169
Ite oon 5v opiskellut ruotsia ja osaan jag heter ja jag ska spela dataspel ja jotai yksittäistä mutta ei ilmettä.

b5fd0 No.197

>>194
mitä tarkottaa ska ja dataspel?

ae67e No.199

>>197
ska=aikoa ja dataspel=videopeliFile: 1584562858546.png (56.24 KB, 156x189, hups.png)

1b49a No.196[Reply]

Oi voi :DD

81225 No.198

File: 1584604976225.jpg (6.51 KB, 300x200, 3b587b41.jpg)

ShartFile: 1583352761215.mp4 (527.25 KB, 854x480, 6b9c7d94.mp4)

a0dfa No.189[Reply]

Huutia


File: 1582486441577.png (1.62 MB, 801x938, atria.png)

d78da No.181[Reply]

Oottako tällasta maistanu?


File: 1581280833460.mp4 (1021.65 KB, 744x1080, Ribul Rock.mp4)

4e8fc No.175[Reply]

Ilmeesi kun rokkaat ripulia

03b77 No.177

File: 1581281522568.jpg (21.25 KB, 295x285, ripuli.jpg)

ilmeesi kun ribalemies on alunperin metalliyhtyeestä?

4e8fc No.178

File: 1581282073585.jpg (83.63 KB, 1080x1080, Ribul Yell.jpg)
File: 1579536490967.jpg (157.68 KB, 1080x1080, 4ff94651.jpg)

449aa No.138[Reply]

oon tää koira

c16d1 No.139

File: 1579538370202.jpg (32.78 KB, 326x300, fat_thor_.jpg)

oon tää läski

f88df No.174

File: 1581202942532.png (917.98 KB, 1280x720, Attack Helicopter.png)

Oon tää helikopteriFile: 1580821097613.png (972.18 KB, 2133x2277, nord-chan band.png)

46ebe No.170[Reply]

Niille jotka ei tienny, täällä tarvittais suomalaista modia. Itse en ala tähän hommaan ryhtymään, mutta jos joitakin teistä kiinnostais, niin voi pistää vaan nootille sähköpostia.

https://nordchan.net/all/res/3136.html
tossa on toi lanka mistä näette lisätietoja.

ccb8e No.171

Uusi sähköpostiosoite on takethatofftheinternet (@) gmail (dottu) com

59b92 No.173

File: 1581180161421.mp4 (160.17 KB, 230x220, buljupizza.mp4)

ei ehdiDelete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5]
| Catalog
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]