[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/fin/ - Finland

From the people who brought you Linux and Nokia...
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4] [5]
| Catalog

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1581096624839.jpeg (14.45 KB, 480x480, pingu wants revolution.jpeg)

7be9a No.172[Reply]

noot noot


File: 1580754790839.png (48.74 KB, 240x217, 1576729561714.png)

bbf3f No.159[Reply]

Moi mitäs nyymit
1 post omitted. Click reply to view.

bbf3f No.161

>>160
ite oon ollu sillo ku oli /a/, joskus joulun tienoilla

bbf3f No.162

File: 1580755404548.png (16.76 KB, 800x600, talavi.png)

Helmikuuhan se olis tosijaa

ce2b1 No.163

>>161
Mulla sama.

47ab7 No.167

File: 1580765459880.jpg (266.1 KB, 1100x900, 1573560185179.jpg)

monta suomalaista täällä on? kunkin suomalainen tulee antaa tähän viestiini yhden(1) vastauksen. huijjaaminen ja uudelleenvastaus vat rangaistavia tekoja

ce2b1 No.168

>>167
vanhahomo ilmoittautuu XDDFile: 1579362322709.png (11.04 KB, 224x224, en tiedä enkä tule tietämä….png)

baedb No.123[Reply]

tietovisa topic

mikä on valon nopeus
7 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

ac930 No.157

Mutsis pillu

6f5a7 No.158

aika paljo

5330d No.164

>>151 1p
>>158 1p

>>157
ei pisteitä

82e66 No.165

ruotsi

5330d No.166
File: 1580751485545.jpg (49.88 KB, 1280x839, 19dc749e.jpg)

45d89 No.153[Reply]

hyvä sumi!!!!!!!!!!!!

168f7 No.155

varmaan tääFile: 1579930042655.png (137.64 KB, 350x350, carlos.png)

cd55d No.142[Reply]

Täällä voi vissiin tulla noottia jos tekee ilkeyksiä?

3f597 No.143

ei tuu mitään noottia, täällä saa tehdä mitä vaan

01727 No.144

homo paska XDDDDDDDD

1b8e7 No.150

>>144
kusi XD homo XDFile: 1577622139102.jpg (26.57 KB, 334x400, Urho_Kaleva_Kekkonen.jpg)

1ca82 No.47[Reply]

Urho Kekkonen
4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

714e5 No.71

>>53
Äänestyksen mukaan:
kekkonen
kekkonen
kekkonen
kekkonen
kekkonen
kekkonen
kekkonen
kekkonen
kekkonen
kekkonen
kekkonen
kekkonen
kekkonen
Post too long. Click here to view the full text.

51be7 No.72

>>71
Missä tämä äänestys on tehty

cba93 No.73

>>72
-78 vaaleissa, tuolloin oli valitsijamiesmenettely vielä käytössä ja kaikki äänet luettiin eduskunnassa:
https://www.youtube.com/watch?v=tjt-AeJkzf0

6de50 No.148

File: 1580745856795.jpg (47.97 KB, 487x561, 130953930353.jpg)

Lihava vitun kaljupää.

e392c No.149

Tässä pitää tietää että yritti neuvotella Viipuria takaisin Suomelle.File: 1579288480043.png (75.02 KB, 827x526, unknown.png)

621d5 No.113[Reply]

tapan korpoa :D

fb9e5 No.114

:DDD huutista

621d5 No.115

File: 1579289311452.jpg (22.91 KB, 584x332, Screenshot_1.jpg)

>>114
kävin edellispäivänä pöllimässä amerimuttejen tapon :D

e2959 No.145

>>115
nauraa

ca274 No.146

>>145
huutonauraaFile: 1579363656170.jpg (306.9 KB, 876x700, 9s haluun munaa.jpg)

76c4d No.126[Reply]

Tarviin munaa!

efb80 No.127

aiotko leipoa

76c4d No.128

File: 1579363800040.jpeg (1.6 MB, 1457x2064, 5a8716c02a668fe52e8b47c43….jpeg)

>>127
Imen.File: 1577784484459.jpg (196.31 KB, 1024x640, 201400581.jpg)

861ef No.74[Reply]

Västerbotten[3] (joskus myös suom. Länsipohja, ruots. Västerbotten) on yksi Ruotsin maakunnista. Se sijaitsee Pohjois-Ruotsissa Norlannin pääalueella. Västerbottenin pinta-ala on 15 097,6 km².[2] Vuoden 2011 lopussa maakunnassa oli 212 660 asukasta,[1] joten väestötiheys oli 14,1 asukasta neliökilometriä kohti.

Maakunnan nimi Västerbotten tarkoittaa sananmukaisesti käännettynä "länsipohjaa". Suomessa sijaitsevan Pohjanmaan nimi on ruotsiksi vastaavasti Österbotten, joka merkitsee "itäpohjaa".

Maakunnan suurin kaupunki on Uumaja. Korkein kohta on Åmliden, joka kohoaa 551 metrin korkeuteen.
2 posts omitted. Click reply to view.

a0d37 No.89

ripuli kusi kyrpä paska :D

f9010 No.105

onko se neekeröity jo pilalle?

7c967 No.106

>>105
Onko pohjois ruotsissa paljon neekereitä?

119c4 No.110

oon käyny tuolla

7c967 No.112

>>110
oliko neekereitä?File: 1579279979698.jpg (90.71 KB, 651x654, ripuliremo.jpg)

f1e48 No.111[Reply]

LA "RIPULIREMO" :DD


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5]
| Catalog
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]