[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/fin/ - Finland

From the people who brought you Linux and Nokia...
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4]
| Catalog

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1577622139102.jpg (26.57 KB, 334x400, Urho_Kaleva_Kekkonen.jpg)

1ca82 No.47[Reply]

Urho Kekkonen
4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

714e5 No.71

>>53
Äänestyksen mukaan:
kekkonen
kekkonen
kekkonen
kekkonen
kekkonen
kekkonen
kekkonen
kekkonen
kekkonen
kekkonen
kekkonen
kekkonen
kekkonen
Post too long. Click here to view the full text.

51be7 No.72

>>71
Missä tämä äänestys on tehty

cba93 No.73

>>72
-78 vaaleissa, tuolloin oli valitsijamiesmenettely vielä käytössä ja kaikki äänet luettiin eduskunnassa:
https://www.youtube.com/watch?v=tjt-AeJkzf0

6de50 No.148

File: 1580745856795.jpg (47.97 KB, 487x561, 130953930353.jpg)

Lihava vitun kaljupää.

e392c No.149

Tässä pitää tietää että yritti neuvotella Viipuria takaisin Suomelle.File: 1579288480043.png (75.02 KB, 827x526, unknown.png)

621d5 No.113[Reply]

tapan korpoa :D

fb9e5 No.114

:DDD huutista

621d5 No.115

File: 1579289311452.jpg (22.91 KB, 584x332, Screenshot_1.jpg)

>>114
kävin edellispäivänä pöllimässä amerimuttejen tapon :D

e2959 No.145

>>115
nauraa

ca274 No.146

>>145
huutonauraaFile: 1579363656170.jpg (306.9 KB, 876x700, 9s haluun munaa.jpg)

76c4d No.126[Reply]

Tarviin munaa!

efb80 No.127

aiotko leipoa

76c4d No.128

File: 1579363800040.jpeg (1.6 MB, 1457x2064, 5a8716c02a668fe52e8b47c43….jpeg)

>>127
Imen.File: 1577784484459.jpg (196.31 KB, 1024x640, 201400581.jpg)

861ef No.74[Reply]

Västerbotten[3] (joskus myös suom. Länsipohja, ruots. Västerbotten) on yksi Ruotsin maakunnista. Se sijaitsee Pohjois-Ruotsissa Norlannin pääalueella. Västerbottenin pinta-ala on 15 097,6 km².[2] Vuoden 2011 lopussa maakunnassa oli 212 660 asukasta,[1] joten väestötiheys oli 14,1 asukasta neliökilometriä kohti.

Maakunnan nimi Västerbotten tarkoittaa sananmukaisesti käännettynä "länsipohjaa". Suomessa sijaitsevan Pohjanmaan nimi on ruotsiksi vastaavasti Österbotten, joka merkitsee "itäpohjaa".

Maakunnan suurin kaupunki on Uumaja. Korkein kohta on Åmliden, joka kohoaa 551 metrin korkeuteen.
2 posts omitted. Click reply to view.

a0d37 No.89

ripuli kusi kyrpä paska :D

f9010 No.105

onko se neekeröity jo pilalle?

7c967 No.106

>>105
Onko pohjois ruotsissa paljon neekereitä?

119c4 No.110

oon käyny tuolla

7c967 No.112

>>110
oliko neekereitä?File: 1579279979698.jpg (90.71 KB, 651x654, ripuliremo.jpg)

f1e48 No.111[Reply]

LA "RIPULIREMO" :DD


File: 1578400289920.jpg (16.71 KB, 800x450, 031b38199b05419499aae625e7….jpg)

33369 No.92[Reply]

Oon toi 700 d

00cd4 No.103

aika niceFile: 1578427679250.jpg (51.57 KB, 720x960, 1558088879037.jpg)

0b862 No.93[Reply]

>As-salamu alaykum, nyymi! ;)
2 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

0b862 No.96

File: 1578428066100.jpg (81.39 KB, 640x761, 1550376123349.jpg)

I really…

0b862 No.97

File: 1578428079031.jpg (101.8 KB, 1000x1000, 1550376465386.jpg)

want…

0b862 No.98

File: 1578428095179.jpg (97.81 KB, 820x922, 1550377981087.jpg)

a…

0b862 No.99

File: 1578428107444.jpg (72.42 KB, 640x799, 1550378149160.jpg)

Muslim…

0b862 No.100

File: 1578428122877.jpg (49.16 KB, 399x636, 1550379017651.jpg)

woman!File: 1578080732462.png (33.51 KB, 280x250, suomi.png)

e2296 No.87[Reply]

suomi

39043 No.91

Onh! Talvi khyl onh!File: 1578083285127.jpg (6.3 KB, 142x142, bb3ec1c9.jpg)

c9c20 No.88[Reply]

Kuka hevo vittu mainosti tätä mun aku ankka langasssa

cec4d No.90

en tiiä mut huono paikkaFile: 1577882213111.jpg (170.09 KB, 1000x1292, Living-room-home-wall-deco….jpg)

bfafd No.81[Reply]

Väinämöinen oli viikinki

c1a64 No.83

Eipäs ollu, ku suomalainen!

bfafd No.86

File: 1578046035667.png (353.32 KB, 360x450, V?in?m?inen.png)

>>83
Näytti viikingiltäDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4]
| Catalog
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]