[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/fin/ - Finland

From the people who brought you Linux and Nokia...
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4] [5]
| Catalog

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1577446550745.jpg (26.14 KB, 400x234, 1528733057019.jpg)

d2e2c No.8[Reply]

Oikea ylilaudan tappaja :D

0b52a No.63

eipä ollu :D

01410 No.65

>>63
Olispa :DFile: 1577468184114.jpg (38.54 KB, 600x600, finnishonly.jpg)

ea979 No.25[Reply]

Hyvä lauta

75be3 No.56

ei

0ce88 No.57

Aika helvetin hidas lauta.

57bc4 No.58

>>56
what you think of swedish ej and finnish ei being so close to next other but still supposedly not being related

75be3 No.64

>>58
I don't know but maybe they developed due to both parts taking loan words or something. Or was it just convergent evolution? I doubt itFile: 1577442212074.jpg (34.41 KB, 555x578, 194c32ae.jpg)

58283 No.7[Reply]

Hyvä Vatanen

8c671 No.10

shart?

58283 No.55

File: 1577652648887.jpg (110.17 KB, 1024x1024, f22338b0.jpg)

>>10
oon toi kissaFile: 1577647631238.jpg (45.22 KB, 535x768, paksu-apu.jpg)

becf6 No.54[Reply]

>paksu-apu :DDDD


File: 1577632169114.jpg (2.17 MB, 2676x3008, 35C1B979-CC8E-4C4C-AFED-B2….jpg)

f0a75 No.50[Reply]

kulli :D pippeli :D kyrpä :D

0491e No.51

homo seksualFile: 1577461535378.jpg (27.99 KB, 800x450, 75187-listicle-20190819104….jpg)

10239 No.17[Reply]

Lähetä suosikki suomalainen musiikkisi kiitos <3
5 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

359db No.28

File: 1577478831248.png (47.62 KB, 514x498, ebin :D .png)


63aa0 No.29

File: 1577479391571.jpg (6.72 KB, 480x360, diggoo naurua.jpg)

>>28
Just tänään kuuntelin lavista :D

59c94 No.30

File: 1577479585456.jpg (128.47 KB, 1440x812, 5a819c39.jpg)


864a2 No.35


19d8f No.46
File: 1577483729186.jpg (39.96 KB, 468x263, jean bison saunassa.jpg)

b02cc No.31[Reply]

Tässä uusi saunalanka koska edellinen oli väärällä laudalla. Tervetuloa saunomaan t. Jean bison, kunpa kuljettaisitte mausteita yhtä hyvin.

b02cc No.32

File: 1577484419208.jpg (486.08 KB, 1920x1147, jean bison saunassa.jpg)

Taino tulkaapa sittenkin tänne parempilaatuiseen saunaan t: jean bison

30113 No.34

File: 1577525250029.png (3.15 MB, 1920x1147, saunatimo.png)

Tuun saunoo t. sauna-Timo

e5aee No.44

File: 1577570716987.jpg (44.97 KB, 500x663, 05b768a0.jpg)

tulisin kans saunoo mut haluun olla puoliks kiukaan sisäl
Luurangsmanit ei muuten osaa avata saunan ovea lihaksien puutteen takia

b02cc No.45

File: 1577572782690.png (3.15 MB, 1920x1147, luurangsmani sauna.png)

>>44
Sekaan vain t: Jean bisonFile: 1577463440854.jpeg (23.58 KB, 400x400, ES.jpeg)

d2432 No.22[Reply]

SPURDO SPÄRDE! ES :—D
EBIN :DDD 22 GETTI :D

d0eac No.23

Poustaan Jonne22 lankkuun

d2432 No.33

File: 1577486078408.png (155.11 KB, 320x480, megis.png)

33 GET :D

0f377 No.36

:DFile: 1577433230741.jpg (29.17 KB, 720x635, 214fb142-720.jpg)

766bf No.2[Reply]

Arvaa jysähti kyrpä pystyyn :DD

7b57d No.3

File: 1577433754973.png (494.9 KB, 722x598, Hillejaleen.PNG)

Hilipati hilipati hilipati hillaa,
Hilipati hilipati hilipampaa
Jalituli jallaa talituli jallaa
Tilitali tilitali tilitantaa
Halituli jallaa tilituli tallaa
Tilitili tilitili tilitili tallaa
Halituli tilitali jallati jallan,
Tilitali talitali helevantaa

b7d52 No.15

>>3
haha haha toi on niinku suomalaisesta kansanlaulusta xD ja sit ne vaan sanoo tolleen hilipatihilipatihilipampaa juttuja :DDDD huutista XDDDDD

3b2bc No.26

File: 1577473149801.jpg (9.87 KB, 240x150, liikekannallepano julistet….jpg)
File: 1577441839498.jpg (22.97 KB, 598x438, 655ef750.jpg)

db66a No.6[Reply]

Ylilauta on pere reijänstä:DDD

f9c6e No.21

File: 1577463375301.png (98.34 KB, 405x404, spurdo sprädö xdddddd.png)

Pitäis saada kaikki jotenkin tänne :DDDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5]
| Catalog
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]