[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/fin/ - Finland

From the people who brought you Linux and Nokia...
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4] [5]
| Catalog

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1577432704230.jpg (160.03 KB, 602x900, 1511880913808.jpg)

4720a No.1[Reply]

Da Rules

If you can't speak the Finnish language, this board is not for you. You may wanna check out /all/.

- Only post in Finnish!
- Any discussion allowed, politics and non-politics
- Keep threads restrictive, consider if your topic can fit into another thread.

Enjoy!


File: 1582486441577.png (1.62 MB, 801x938, atria.png)

d78da No.181[Reply]

Oottako tällasta maistanu?


File: 1579460491439.png (380.51 KB, 795x676, 62626fe1-6a6f-41a8-bffa-6e….png)

f1c27 No.133[Reply]

kui kukaa ei postaa mitään :(
3 posts omitted. Click reply to view.

12e77 No.152

Kohta raketoi! Infraa vasta rakennetaan!

de022 No.154

>>133
mieluummin postaa tonne ruotiläisten osioon.

5c183 No.156

>>154
ebin rölle :DD

ruotsi-proxyllä vois kyl mennä vaa kirjottaa "bög" bög" ja muuta hauskaa :D

de022 No.169

>>156
ei sinne tarvi olla ruotilippu, ainoastaan puhut ruotia, niin minä tässä ruokalangassa:
https://nordchan.net/skandi/res/364.html

7c114 No.180

>>133
>>133
>>133
Minä häpeän kirjoittaa jotain, koska opiskelen suomea (äskettäin alkanut opiskella suomea) ja en ole Skandinaviasta myös.
Mutta minä luen mikä innostaa pohjoisia naapureiani.File: 1581280833460.mp4 (1021.65 KB, 744x1080, Ribul Rock.mp4)

4e8fc No.175[Reply]

Ilmeesi kun rokkaat ripulia

03b77 No.177

File: 1581281522568.jpg (21.25 KB, 295x285, ripuli.jpg)

ilmeesi kun ribalemies on alunperin metalliyhtyeestä?

4e8fc No.178

File: 1581282073585.jpg (83.63 KB, 1080x1080, Ribul Yell.jpg)
File: 1579536490967.jpg (157.68 KB, 1080x1080, 4ff94651.jpg)

449aa No.138[Reply]

oon tää koira

c16d1 No.139

File: 1579538370202.jpg (32.78 KB, 326x300, fat_thor_.jpg)

oon tää läski

f88df No.174

File: 1581202942532.png (917.98 KB, 1280x720, Attack Helicopter.png)

Oon tää helikopteriFile: 1580821097613.png (972.18 KB, 2133x2277, nord-chan band.png)

46ebe No.170[Reply]

Niille jotka ei tienny, täällä tarvittais suomalaista modia. Itse en ala tähän hommaan ryhtymään, mutta jos joitakin teistä kiinnostais, niin voi pistää vaan nootille sähköpostia.

https://nordchan.net/all/res/3136.html
tossa on toi lanka mistä näette lisätietoja.

ccb8e No.171

Uusi sähköpostiosoite on takethatofftheinternet (@) gmail (dottu) com

59b92 No.173

File: 1581180161421.mp4 (160.17 KB, 230x220, buljupizza.mp4)

ei ehdiFile: 1581096624839.jpeg (14.45 KB, 480x480, pingu wants revolution.jpeg)

7be9a No.172[Reply]

noot noot


File: 1580754790839.png (48.74 KB, 240x217, 1576729561714.png)

bbf3f No.159[Reply]

Moi mitäs nyymit
1 post omitted. Click reply to view.

bbf3f No.161

>>160
ite oon ollu sillo ku oli /a/, joskus joulun tienoilla

bbf3f No.162

File: 1580755404548.png (16.76 KB, 800x600, talavi.png)

Helmikuuhan se olis tosijaa

ce2b1 No.163

>>161
Mulla sama.

47ab7 No.167

File: 1580765459880.jpg (266.1 KB, 1100x900, 1573560185179.jpg)

monta suomalaista täällä on? kunkin suomalainen tulee antaa tähän viestiini yhden(1) vastauksen. huijjaaminen ja uudelleenvastaus vat rangaistavia tekoja

ce2b1 No.168

>>167
vanhahomo ilmoittautuu XDDFile: 1579362322709.png (11.04 KB, 224x224, en tiedä enkä tule tietämä….png)

baedb No.123[Reply]

tietovisa topic

mikä on valon nopeus
7 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

ac930 No.157

Mutsis pillu

6f5a7 No.158

aika paljo

5330d No.164

>>151 1p
>>158 1p

>>157
ei pisteitä

82e66 No.165

ruotsi

5330d No.166
File: 1580751485545.jpg (49.88 KB, 1280x839, 19dc749e.jpg)

45d89 No.153[Reply]

hyvä sumi!!!!!!!!!!!!

168f7 No.155

varmaan tääDelete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5]
| Catalog
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]