[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/fin/ - Finland

From the people who brought you Linux and Nokia...
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1579460491439.png (380.51 KB, 795x676, 62626fe1-6a6f-41a8-bffa-6e….png)

f1c27 No.133

kui kukaa ei postaa mitään :(

ee22b No.134

En jaksa postaa tänne suomi osioon

f1c27 No.135

>>134
no tuol /all/ on myös aika hiljasta :(

d260f No.136

>>135
No joo nyt ei oo ollu niin aktiivista. Pitäis varmaan mainostaa ympäri nettiä ja houkutella pohjois eurooppalaisia postaamaan

12e77 No.152

Kohta raketoi! Infraa vasta rakennetaan!

de022 No.154

>>133
mieluummin postaa tonne ruotiläisten osioon.

5c183 No.156

>>154
ebin rölle :DD

ruotsi-proxyllä vois kyl mennä vaa kirjottaa "bög" bög" ja muuta hauskaa :D

de022 No.169

>>156
ei sinne tarvi olla ruotilippu, ainoastaan puhut ruotia, niin minä tässä ruokalangassa:
https://nordchan.net/skandi/res/364.html

7c114 No.180

>>133
>>133
>>133
Minä häpeän kirjoittaa jotain, koska opiskelen suomea (äskettäin alkanut opiskella suomea) ja en ole Skandinaviasta myös.
Mutta minä luen mikä innostaa pohjoisia naapureiani.

2a484 No.191

File: 1583717147949.jpeg (71.43 KB, 680x465, ttx1144.jpeg)

Moi miten menee?

ea90a No.192


ea90a No.193

>>192
hyvin menee oon humalassa

834c1 No.194

>>169
Ite oon 5v opiskellut ruotsia ja osaan jag heter ja jag ska spela dataspel ja jotai yksittäistä mutta ei ilmettä.

b5fd0 No.197

>>194
mitä tarkottaa ska ja dataspel?

ae67e No.199

>>197
ska=aikoa ja dataspel=videopeli[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]