[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/fin/ - Finland

From the people who brought you Linux and Nokia...
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1580754790839.png (48.74 KB, 240x217, 1576729561714.png)

bbf3f No.159

Moi mitäs nyymit

ce2b1 No.160

mistäs vitusta näitä suomalaisia tulvii?

t: oon ollu täällä 88 postauksesta lähtien.

bbf3f No.161

>>160
ite oon ollu sillo ku oli /a/, joskus joulun tienoilla

bbf3f No.162

File: 1580755404548.png (16.76 KB, 800x600, talavi.png)

Helmikuuhan se olis tosijaa

ce2b1 No.163

>>161
Mulla sama.

47ab7 No.167

File: 1580765459880.jpg (266.1 KB, 1100x900, 1573560185179.jpg)

monta suomalaista täällä on? kunkin suomalainen tulee antaa tähän viestiini yhden(1) vastauksen. huijjaaminen ja uudelleenvastaus vat rangaistavia tekoja

ce2b1 No.168

>>167
vanhahomo ilmoittautuu XDD[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]