[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/fin/ - Finland

From the people who brought you Linux and Nokia...
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1583230939527.png (504.71 KB, 522x398, 1566075697328.png)

02bc8 No.185

suomilaudalla meni taas huumeet palvelimen ylläpidon edelle

29398 No.186

En tajuu

f0c44 No.187

>>186
Lauta on alhaalla joka kuun vaihteessa kun Lymprillä hirttää piriputki päälle

29398 No.188

>>187
Se on kyllä muutenkin ihan cringe incel paskaa ja ylisjonneja.

f0c44 No.190

>>188
>cringe rattaat

1f8d6 No.195

Kamala sivu nykyää toi suomilauta nykyään. Kai ko yliksen /b/ suljettiin niin rinkirunkkaajat valtas koko paskan. Ja toi joka alkukuun kiinni oleminen on kyllä liikaa. Ehkä tää raketoi vaikka ite käyn vaa /all/ paskapostaamassa.

88dc9 No.200

>>195
En oo kyl ite rinkirunkkua siellä juuri havainnut mutta kiukkuisia setämiehiä sitäkin enemmän.

88dc9 No.201

>>200
ja eiköhän se satunnaisen rinkirunkku sopeutunut aika pikaisesti animeen ja vice versa[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]