[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/pol/ - Politically Incorrect

Scandinavian & International Politics
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
| Catalog

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1577385543993.jpg (343.7 KB, 2651x1343, 1577297433366.jpg)

d8a31 No.155[Reply]

Make your Mars claim

041fd No.161

File: 1577388579722.jpeg (669.87 KB, 2555x1294, 1174D5B4-588C-4FBA-A1DF-F….jpeg)

>>155
Pudseløjerlig anekdote: der findes fire kratere på Mars navngivet efter danske byer. Ribe, Sevel, Stege og Tejn.

9bf15 No.162

du lavede den samme post i går

2eb23 No.163

File: 1577437299023.png (963.13 KB, 2555x1294, mars.png)

I claim this small peninsula because it looks like benis :DDFile: 1577385616164.jpg (42.67 KB, 558x740, 110539_armona_28ffae2_595c….jpg)

792d1 No.158[Reply]

Hvor mye ville du betalt


File: 1577385597143.jpg (76.63 KB, 1512x1212, 1557950456204 (1).jpg)

4d946 No.157[Reply]

Den første /norgetråden/ på Nordchan


File: 1577385515984.jpg (244.39 KB, 1366x1038, 1570134000071.jpg)

64204 No.154[Reply]

Anonsen har sæda i denne


File: 1577385472320.jpeg (27.75 KB, 654x465, c=0,0,2667,1896.jpeg)

63fc6 No.152[Reply]

Bæsj bæsj tiss tiss


File: 1577385451468.jpg (389.87 KB, 1451x710, 1536577822536.jpg)

9e715 No.151[Reply]

Dette er hjemmet ditt nå


File: 1577385419080.jpg (98.75 KB, 1080x1080, 44410856_10156093709226491….jpg)

2e23f No.150[Reply]

Han her knuser nasser


File: 1577385396881.jpeg (87.1 KB, 768x1024, ELgcBrYXUAAIfJ1.jpeg)

65e7b No.149[Reply]

Liker du Greta???


File: 1577385368119.jpg (34.63 KB, 500x443, Emilie-Voe-Nereng-Feet-174….jpg)

82029 No.148[Reply]

Føtter


File: 1577385342718.jpg (93.36 KB, 1280x720, 1576858681341.jpg)

4c7d0 No.147[Reply]

Brasilianske:3


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
| Catalog
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]