[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/pol/ - Politically Incorrect

Scandinavian & International Politics
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
| Catalog

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1576882071654.png (58.08 KB, 950x600, Confederate_Scandinavia.png)

cc954 No.9[Reply]

Hvilket flag skal vi bruge, når nationalstaterne hensynker i grus?

Post jeres favorit.
6 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

c4d8e No.176

File: 1577479348818.jpg (264.86 KB, 1920x1080, natsifeministikommarilippu.jpg)


66af2 No.180

>>176
Jeg føler mig krænket.

de492 No.245

>>12
Baserat

de492 No.246

File: 1578092149192.jpeg (116.9 KB, 848x848, 2070746B-1A06-4CA7-871D-5….jpeg)


59498 No.309

File: 1579299130090.jpg (67.6 KB, 527x345, HeilDannebrog.jpg)

Vi har været her et stykke tid, og vi har ikke planer om at forsvinde lige foreløbig. Så Dannebrog holder nok nogle generationer endnu.File: 1579252842063.png (133.32 KB, 400x284, 1437969485953.png)

1f19d No.302[Reply]

Fuck Canada

ec503 No.304

>>302
yeet more amerimutts in da house

e3dd1 No.305

File: 1579272608072.jpg (3.89 MB, 5222x3481, Cannada.jpg)

Ya fuck those reasonable sons of bitches

17ff9 No.306

>>305
Hvorfor siger folk at Danmark minder om Canada?

6169f No.307

File: 1579280415315.jpeg (45.88 KB, 600x450, Hans island.jpeg)

>>306
>Röd och vit flagga
>Båda ligger precis norr om ett land som faktiskt är relevant
>Båda länderna hävdar att Hans ö tillhör deras territorium

Likheterna är slående. Ser du ens en skillnad mellan de två bilderna i pic related?File: 1578090400446.jpeg (2.34 MB, 6300x3095, BF8FE176-03DA-4983-B5A1-B….jpeg)

5bc07 No.243[Reply]

We would have a combined economy of 1.8 trillion dollars which is 10 biggest in the world bigger than Russia or Canada! We would rule the Baltic Sea!

e3f1e No.248

Wow I wonder what would happen but maybe Russia would attack us then

9a362 No.249

>>248 No as long as we are neutral like Switzerland the odds are on our side

4cd8a No.295

>>248
Hello, nordcucks. Nice place you got here, it would be a shame if hueanons found out and flooded it.File: 1577356494338.jpg (69.34 KB, 461x462, antihomophobe action.jpg)

a3f5e No.102[Reply]

any other antifascists here
13 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

2c683 No.270

File: 1578521311091.jpg (139.6 KB, 620x387, adolf eva 2.jpg)

>>102

lol. only natsoc here.

fu antifa scum.

2c683 No.271

>>207

norway should kick nigger and arab scum away.

4d035 No.273

File: 1578680979025.jpg (72.31 KB, 1243x650, natsiburgeri.jpg)

>>270

National socialism is for soyboys.

b77ad No.275

>>273
This. No ideology is more of an s*ciety than s*cialism, the most s*y ideology.
If you ain't a fascist you are a leftist, simple.

80021 No.291

>germanoid
>this post

like birds of a featherFile: 1579097134700.jpg (162.56 KB, 780x1200, 9788205492271.jpg)

17cad No.286[Reply]File: 1578899581218.png (628.12 KB, 751x419, chrome_X5RqZ98RTk.png)

c715b No.279[Reply]

Wilson Gavin var en homoseksuel 21-årig "aktivist", der begik selvmord i dag.

Et klip af ham, og 6 andre personer, i protest mod drag queens gik viralt, og han fik kritik af folk på Twitter med hashtagget "IStandWithQueens" .
Det virker som om han var en meget konfus ung mand, i 2017 sagde han at homoseksuelle ikke skal have ret til at blive gift, selvom han selv var homo.

Han kastede sig selv ud foran et tog i Australien her til morges.

c715b No.280

Måske gav en mand i en kjole ham et lille skub? :^)

5ed09 No.284

Baserad bög. Drag queens är äckligaFile: 1578281501549.jpeg (400.75 KB, 1200x1560, skolstrejk.jpeg)

1546d No.261[Reply]

Not only is climate change real, the offset atmosphere chemistry is making us malnourished:
http://archive.ph/CKr3R

af4f1 No.263

It's solar cycles tho.File: 1578173095461.jpg (825.54 KB, 3715x2090, tw1PYVI.jpg)

b5f22 No.252[Reply]

I think normal people shouldn't have the ability to change politics by, for example protesting. It's just cringe how people on twitter and on other internet sites think they know more about politics than the goddamn president of the country. Unless the president is a woman.

824e0 No.253

File: 1578185173114.jpg (57.63 KB, 1024x682, 39-6210385defa72244b85.jpg)

>>252
>Unless the president is a woman.
Oh no you di-int!

05077 No.254

>>253
The girl with the dark brown hair is beautiful and I wish she could be my president gfFile: 1577553793124.png (279.24 KB, 502x336, pence.PNG)

12a8e No.181[Reply]

Trump impeach ez4pEnce lol :DDDDD

209bf No.182

>>181
>ITT en nordmand der ikke ved hvordan en rigsretssag virker :DDDD

12a8e No.183

>>182
>ITT en innavlet aspergers danske som må uironisk korrektere satire for å kunne føle seg smart :DDD

ee79d No.225

Will Trump actually be impeached?

d8c79 No.226

>>225
He has already been impeached. However if you're talking about being charged, and subsequently removed from office then quite obviously no, they need to have a super majority (2/3) of the senate. I believe it's 25+ republicans they need to flip, in order to actually get him removed from office. I don't even think all the democrats will vote in favor of getting him charged, let alone the miracle they'd need to pull to flip that many republicans.

f79c1 No.240

>>226
They have yet to send the articles to congress, so no, he has yet to be impeached (technically)File: 1577733974599.jpg (21.24 KB, 235x267, 04d35cd9b9c579748025319c68….jpg)

b6667 No.215[Reply]

4b6ac No.216

Positiva saker med assimilering: mindre brottslighet, tryggare samhälle. Mindre rasism.

Negativa saker med assimilering: den inhemska skandinaviska kulturen blir mindre distinkt. Skandinaviskt blod späs ut med blodet av andra folkslag. Det blir som ett USA-lite.

8fa8f No.218

>>216
>mindre distinkt
vet du vad assimilering betyder? USA är som det är för att assimileringen fungerade men folk tror fortfarande att blod har någon sorts betydelse

4b6ac No.222

>>218
Assimilering har inte fungerat i USA. De har väldiga spänningar mellan olika folkgrupper trots att dessa folkgrupper har bott i USA i flera hundra år

7d2dd No.224

>>222
Segregering har bare vært ulovlig i USA i 55år, i et fullt kapitalistisk samfunn uten noen som helst statstøtte er det selvfølgelig vanskeligere for dem å reise opp i samfunnet når de må hatt startet helt fra begynnelsen av, det har bare gått 2 generasjoner siden da.

b6667 No.227

File: 1577811780087.jpg (281.58 KB, 1200x800, 1200-610891-multiculturali….jpg)

>>224
Jeg tænker mit når indvandrere med planer om 12 børn får oplæring i velfærdssystemet, mens indfødte har en implisit opgave at forsvare en udhulet ægteskabskontrakt. Vores kulturarv har blivet reguleret ihjel. Måske vi skal importere afrikanere med planer om 30 børn, og subsidiere vores udbefolkning?Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
| Catalog
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]