[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/pol/ - Politically Incorrect

Scandinavian & International Politics
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
| Catalog

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1577359107573.jpg (20.71 KB, 363x363, master.jpg)

ab4c9 No.110[Reply]

Ei vittu jätkät ebin lauta teil tääl :DDddddd

e39df No.139

Mage postas Jussin :DDDDDdd

9f473 No.193

>>139
Ei viddu gui bäheedä :-DDD

95985 No.208

Jussi hello-there-ahoFile: 1577619132741.jpg (76.13 KB, 740x1024, 740full.jpg)

c099e No.197[Reply]

"One-drop rule" är historiens mest retarderade lag.
Ändra min åsikt.


File: 1577488626109.jpg (5.73 KB, 240x239, 5ee8def9.jpg)

c01de No.177[Reply]

Lähetin just hieman Venäjäkriittistä palautetta eduskunnalle. Nukunks mä nyt pois?

a342f No.201

Miks postaat tän paskan joka laudalle?File: 1577453047281.jpg (76.07 KB, 620x620, thumbnail.jpg)

a04d4 No.167[Reply]

Can we take a minute to discuss the fact that any group sufficiently large can get away with basically anything in this country just by wearing uniforms and balaclavas?

http://www.uriasposten.net/archives/106979

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-12-26-skyder-med-fyrvaerkeri-i-kobenhavn-alt-med-en-puls-er-i-risikozonen

https://ekstrabladet.dk/112/beboere-der-kommer-biler-og-deler-fyrvaerkeri-ud/7934213

Also this site sucks, no SSL? Seriously? I'd rather you get a free glownigger certificate from letsencrypt than no SSL at all.

67de2 No.170

>>167
I'm from DK myself, but I'm using TOR, I suggest you do the same

dd300 No.175

Det er helt standard at muslimerne skyder fyrværkeri efter politiet. Det har de gjort i mange år og det passer godt ind i deres dominanskultur. Og når der ikke er nogen konsekvenser, hvorfor skulle de så stoppe?

Pressen misinformerer som sædvanligt ved aktivt at undlade at raportere (censurere) den ubekvemme sandhed, at de allesammen er muslimer. Kim Møller løfter utrætteligt opgaven.

En eller anden dag er der nok en, der læser Brenton Tarrents manifest og indser at radikalisering er det rationelle svar på degeneration.File: 1577385491067.jpg (179.28 KB, 1024x1142, karin-andersen-sv.jpg)

3d4dd No.153[Reply]

xD

90091 No.171

>>153
No XD zoneFile: 1577385543993.jpg (343.7 KB, 2651x1343, 1577297433366.jpg)

d8a31 No.155[Reply]

Make your Mars claim

041fd No.161

File: 1577388579722.jpeg (669.87 KB, 2555x1294, 1174D5B4-588C-4FBA-A1DF-F….jpeg)

>>155
Pudseløjerlig anekdote: der findes fire kratere på Mars navngivet efter danske byer. Ribe, Sevel, Stege og Tejn.

9bf15 No.162

du lavede den samme post i går

2eb23 No.163

File: 1577437299023.png (963.13 KB, 2555x1294, mars.png)

I claim this small peninsula because it looks like benis :DDFile: 1577385616164.jpg (42.67 KB, 558x740, 110539_armona_28ffae2_595c….jpg)

792d1 No.158[Reply]

Hvor mye ville du betalt


File: 1577385597143.jpg (76.63 KB, 1512x1212, 1557950456204 (1).jpg)

4d946 No.157[Reply]

Den første /norgetråden/ på Nordchan


File: 1577385515984.jpg (244.39 KB, 1366x1038, 1570134000071.jpg)

64204 No.154[Reply]

Anonsen har sæda i denne


File: 1577385472320.jpeg (27.75 KB, 654x465, c=0,0,2667,1896.jpeg)

63fc6 No.152[Reply]

Bæsj bæsj tiss tiss


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
| Catalog
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]