[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/pol/ - Politically Incorrect

Scandinavian & International Politics
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
| Catalog

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1577385316318.png (30.72 KB, 320x383, oslobyvapen.png)

38bef No.146[Reply]

Føkk Hedmark, Oslo er stedet


File: 1577385269409.png (1.33 MB, 820x1024, 1577150796362.png)

3a086 No.145[Reply]

Look at this girl, she was made for big black cock


File: 1577385234350.png (545.76 KB, 800x495, 1576343138700.png)

d2271 No.144[Reply]

White roasties are the past, Asian cuties are the future


File: 1577385185319.jpg (174.7 KB, 1190x930, Screenshot_20191206-190915.jpg)

87300 No.143[Reply]

Japanese girls are superior


File: 1577385083172.jpg (317.19 KB, 1210x899, Screenshot_20191201-233405.jpg)

3a37e No.142[Reply]

Asiatiske jenter er den ultimate rødpillen


File: 1577364217391.jpg (55.53 KB, 720x960, 80102796_10156566589785248….jpg)

e304a No.131[Reply]

>hun her sitter på kne naken i sengen sin
>hun er usikker på hva som foregår
>hennes guttevenn har sagt at han har en overraskelse til henne
>døren åpnes
>guttevennen hennes er naken og kommer gående med en stor svart mann
>hun ser virkelig forskjellen på kuklengden mellom hvite og svarte menn
>den svarte mannen går mot henne, den hvite mannen setter seg i et hjørne
>Silje Slimfitte skjønner hva som skjer nå
>hun smiler
>den store svarte mannen beføler den lille hvite norske jenta, han tar på de rosa brystvortene hennes, stryker hennes hvite kropp
>han ser på henne og presser sin erigerte negerkuk inn i hennes rosa fitte
>sexing begynner
>fyfaen så høyt jenta stønner
>etter noen minutter ser hun på negeren og foreslår oral
>negeren reiser seg opp, den norske jenta setter seg på kne
Post too long. Click here to view the full text.

952b8 No.132

lmfao, troede det var en "open the door, get on the floor, everybody walks the dinosaur"File: 1577360522995.png (8.29 KB, 1600x1164, orkney.png)

8a966 No.122[Reply]

noen andre her som håper på en revolusjon, en nordisk union, ut av EU OG EØS og samarbeid med finland og estland? samt å få kasta ut alle de skitne, brune parasittene vi har importert
6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

802db No.133

>>122
>brune parasittene vi har importert
Nordmenn er hovedsakelig positive til innvandring

8a966 No.134

>>133
heng deg

69184 No.136

>>134
>>134
Tåler du ikke sannheten? Folk flest er for innvandring

8a966 No.137

>>136
spyr av meget dumme personer som deg

802db No.140

>>137
Du kjenner ikke det norske samfunnet, folk flest ønsker mangfold.File: 1577089347427.jpg (156.98 KB, 1150x695, germanic y dna.jpg)

f1feb No.36[Reply]

If you're not dark blue you're literally subhuman
5 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

8fd5c No.73

>>72
lol where is my flag

bda0d No.74

>>73
Are you using a VPN or some shit?

74d73 No.75

>>74
who wouldn't use a vpn, especially over http

ed740 No.97

File: 1577208607245.jpg (85.31 KB, 600x720, pete.jpg)

Vote for me

f833d No.135

if dubs I will get a y-DNA testFile: 1577087142656.jpg (7.43 KB, 196x250, 53f.jpg)

5d570 No.24[Reply]

hello
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

70eff No.46

Hello! God jul!

00172 No.47

File: 1577096781897.jpg (286.92 KB, 1082x695, 1513318163514.jpg)

Glædelig jul, anons!

4ef7b No.76

File: 1577114958860.jpg (102.25 KB, 1280x720, pTqrbpX8c.jpg)

Greetings.

0ae9a No.83

File: 1577149228552.png (1.13 MB, 832x545, savgagq.PNG)

Guud jul my friend.

eee4a No.101
File: 1577103130960.jpg (459.05 KB, 1028x1280, tumblr_pnzd7fGXir1rykw0b_1….jpg)

a8f2a No.51[Reply]

>you may hate niggers but you worship blvck qveens
>dicuss and post your fav nigresses
>what's noot's official stance on blvck qveens?
13 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

67bd9 No.69

File: 1577109599393.jpg (52.68 KB, 640x460, 8572ewkhyk47.jpg)


c7eb4 No.79

File: 1577139693933.png (230 KB, 500x913, 1576976754206.png)

>österrikaren kan inte sluta
>måste fortsätta att skitbreva på ett helt annat bildbräde
åh nej nej nej nej nej

b1b88 No.81

File: 1577142406265.jpg (450.73 KB, 1440x1472, zx481nqz4nm01.jpg)

Stop this cuckoldry asap you Lil niggers

b90a7 No.89

>>79
Du är fittan bög

d42b0 No.94

>>63
Funkar med annan IP-range, fixa skiten. Har ju normal flagga på 4chan.Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
| Catalog
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]