[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/pol/ - Politically Incorrect

Scandinavian & International Politics
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1577559074823.jpg (6.67 KB, 206x207, Lådan.jpg)

416b6 No.184[Last 50 Posts]

Detta är en svensk tråd.

16573 No.185

File: 1577559258974.png (1.06 MB, 884x1368, df4891775d02628026461f6dcc….png)

>>184
Dette er en dansk tråd nu.

a580e No.186

File: 1577562459394.gif (745.14 KB, 500x500, 1572844824646.gif)

https://sv.wikipedia.org/wiki/David_Schwarz
>David Schwarz, född 1928 i Polen, död i november 2008 var en judisk samhällsdebattör och redaktör.
>Den 21 oktober 1964 publicerade David Schwarz en artikel i Dagens Nyheter, rubricerad Utlänningsproblemet i Sverige. Den blev upptakten till en omfattande debatt i Sverige om invandrarnas villkor och hur de assimilerades in i det svenska samhället.
>Schwarz var under de följande åren mycket aktiv och tongivande i offentliga diskussioner om invandringspolitiken. Han har beskrivits som "den förste som utifrån ett immigrantperspektiv startade en debatt om flyktingarnas situation i samhället".

416b6 No.190

File: 1577570332707.jpg (298.94 KB, 653x535, Jehoshua Kaufman.jpg)

>>185
Nej.

>>186
https://www.expressen.se/debatt/det-racker-inte-att-oppna-vara-dorrar/
>Som svensk och jude är jag bekymrad. Jag tror på ett öppet och generöst samhälle. Att ta emot flyktingar är en viktig del av det samhälle jag tror på. Mina förfäder kom hit för snart 150 år sedan på flykt från förföljelse och jag älskar detta land och denna stad som är, eller i alla fall borde vara, ett föredöme i Sverige och världen.

a580e No.196

File: 1577607102442.png (2.64 MB, 1198x2308, Det utvalda folket.png)

>>190
http://www.openskane.se/open-skanes-arbete-mot-antisemitism-och-islamofobi/
>Judar och muslimer i Skåne visar vägen mot ett Sverige fritt från antisemitism och islamofobi
>Judiska och muslimska ledare i Skåne är sedan flera år aktiva i kampen mot antisemitism och islamofobi. Deras handlingar uppmärksammas sällan i media.

5e17f No.202

File: 1577640907483.png (317.79 KB, 1104x601, rubbing.png)

>>196
Sverige behöver Islam. Vad vore detta land utan alla kebabtekniker?

dd818 No.203

>>202
Glöm inte alla svarta våldtäktsmän.

776a0 No.210

>>196
Hon måste ha väldigt kalla händer.

dd818 No.214

File: 1577723188587.jpg (134.56 KB, 888x632, Judinna.jpg)

>>210
Egentligen så är hon tämligen förnöjd över hur muslimerna kommer att berika den svenska landsbygden och alla förorterna i större städer. Sverige borde bli som Förenta Staterna: en stor smältdegel där alla folkslag förlorar sina säregenheter och beblandas i en mörk gyttja. Att hon gnider sina händer är ett tecken på hur mycket Sverige kommer "tjäna" på det.

f942e No.223

>>186
hmmm

a580e No.228

File: 1577812368238.jpg (301.65 KB, 775x603, Bokens folk.jpg)

>>223
https://weblisher.textalk.se/judiskkronika/0705/
>Med glädje prenumererar jag på Judisk Krönika - en kulturtidskrift som belyser aktuella frågor och spränger gränser!
Det mångkulturella och mångreligiösa samhället där "bokens folk" hör ihop
-det samhället behöver denna strålande kulturtidskrift.
>Åke Bonnier
>domprost i Stockholms stift

60b80 No.231

>>228
Glöm inte Förintelsen.

b0927 No.239

>>231
6 000 000 000.

62c04 No.242

>>239
>6 000 000 000

6 000 000 000^8.

a580e No.264

File: 1578341083398.jpg (678.2 KB, 1280x938, Shoahcau$t.jpg)

>>231
>Glöm inte Förintelsen.

c5b8a No.267

File: 1578391563599.jpg (239.87 KB, 652x700, nazistdjur.jpg)


db37d No.268

>>267
Var är igelkotten Göring?

416b6 No.278

File: 1578886641602.jpg (29.13 KB, 452x403, 143355200595.jpg)

>>268
Han är ute i hästhagen tillsammans med hingsten Eichmann.

ea43f No.281

>>278
Snel hest.

776a0 No.282

>>281
Heil Hestler.

4b97c No.283

>>282
Arisk hest.

96c62 No.285

nyval?

3132a No.288

>>283
Rasren hest.

f3fbf No.289

>>288
Uberhest.

96c62 No.290

hell hest :D

ad143 No.294

>>289
>Uberhest
>Uber
>U

Üüüüüüüüüüber.

dd818 No.336

File: 1579436749177.png (47.99 KB, 300x250, Überhest.png)


2317c No.337

>>336
Führerhest.

6ba8b No.338

>>337
Hauptstürmhest.

db37d No.347

>>338
Arische hest.

de164 No.379

>>347
Wehrmachthest.

e5bff No.382

>>379
Einsatzhest.

ea43f No.412

https://www.spiegel.de/international/germany/heiko-maas-for-a-long-time-now-words-have-not-been-enough-a-2bc7383a-dd7e-4688-9ac1-30ccf5188545
>Speeches and warnings are insufficient when it comes to anti-Semitism in Germany and Europe. We need concrete programs to counter the hatred of Jews, including better education and harsher penalties.
>Nobody can be allowed to deny or play down the worst crime in human history, the Holocaust. The European Court of Human Rights spelled that out once again just a few weeks ago. We are working to ensure that all EU member states finally make it a crime to deny the Holocaust, as they have pledged to do.
>And we also want to counter the dangerous lies about the Holocaust and the twisting of facts around the world. To this end, we will set up an international network of experts this year, which will develop counterstrategies: a Global Task Force Against Holocaust Denial.

Ifrågasätt aldrig Förintelsen.

http://avalon.law.yale.edu/imt/04-15-46.asp
>The 'final solution' of the Jewish question meant the complete extermination of all Jews in Europe. I was ordered to establish extermination facilities at Auschwitz in June 1941. At that time, there were already in the General Government three other extermination camps: Belzek, Treblinka, and Wolzek.
> 2,500,000 victims were executed and exterminated there by gassing and burning

Glöm inte att Treblinka byggdes under april 1942, Wolzek är ett läger som inte finns samt att det finns inga skrivelser som bekräftar att 2 500 000 judar blev kvävda i gaskamrarna.

776a0 No.413

>>412
>2 500 000

80 miljarder.

4b97c No.416

>>413
429 miljarder.

d232c No.418

>>416
8521 miljarder.

9656d No.421

>>418
600 000 miljarder.

3132a No.426

>>412
https://www.etc.se/inrikes/historien-kommer-att-doma-oss
Kan någon förklara hur man kan få pelletter att färdas genom vattenrör och ut genom duschkranar?

a580e No.430

File: 1580443323242.png (2.25 MB, 1750x2500, löl.png)


62c04 No.431

>>430
>Zyklon B ur kranarna

ad143 No.432

>>431
The Showercaust! Never forget the 6 000 000 drops of water.

6ff06 No.433


dd818 No.446

File: 1580644658345-0.png (82.3 KB, 611x756, 1580642504535.png)

File: 1580644658345-1.png (131.42 KB, 350x500, 1580638204461.png)

File: 1580644658345-2.jpg (63.65 KB, 548x368, The reminder of past event….jpg)

>>432
https://nuremberg.law.harvard.edu/documents/5875-instructions-to-concentration-camp?q=hlsl:5875#p.1
>In this one page letter to the CC (concentration camp) commandants, MAURER states that the physical condition of prisoners on admittance to CC's is so bad that many of them have to be hospitalized and therefore are useless for work.

Those evil Germans used hospitals to kill 6 trillion Jews. Truly diabolical.

2317c No.450

>>446
Fy vad hemskt. 6 000 000 vårdtagare blir väldigt tungt för dessa sjukhus.

bb38b No.451

>>450
6 miljoner rullstolsjudar utan högkostnadsskydd.

96c62 No.452

vad händer här :P

bb38b No.453


02231 No.462

Finlandssvensk rapporterar in

db37d No.488

>>453
Äppelepsi.

96c62 No.490

>>462
gillar du att segla?

31846 No.491

>>488
CP-hjälm.

8cef7 No.500

>>446
Förintelsen är en lögn.

e814b No.505

>>500
Nej, Förintelsen är ett skämt.

63040 No.509

>>505
>uhuhuuu 6 million

xD

ba8cd No.519

>>505
Ett väldigt roligt skämt.

9ee60 No.521

File: 1581086674868.gif (1.01 MB, 690x472, 1501526372676.gif)


dd818 No.523

>>521
https://avalon.law.yale.edu/imt/03-21-46.asp
>SIR DAVID MAXWELL-FYFE: You did not know to what degree, but you knew there was a policy that aimed at the extermination of the Jews?

>Goering: No, a policy of emigration, not liquidation of the Jews. I knew only that there had been isolated cases of such perpetrations.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/02/Page_of_Himmler_Posen_Speech%2C_Oct_4%2C_1943.jpg
>Ich meine jetzi die Judenevakuierung
>I mean now the Jew evacuation

4862a No.524

>>523
>Hitler didn't want to kill the jews, only wanted to expel them
Well that's lame. That was tried hundreds of times, and they all failed to get rid of the jewish menace. Especially "expulsion" to Israel.

dd818 No.533

>>524
http://nuremberg.law.harvard.edu/documents/2207-letter-to-dr-ding?q=evidence:no*#p.1
>In this 1 page letter Poppendick informs Ding that the Danish doctor Stubf. (Sturmbannführer) Varnet has developed an atrificial gland which is to be tested in experiments on homosexual inmates of Buchenwald Concentration Camp.

>curing homosexuality is considered a war crime by the Allies


The insidious Germans, evil incarnate, decided to waste time and resources on treating homosexuality with hormones instead of just shooting the prisoners in the head? This has got to be the most inhumane act of infamy I have ever read about.

ea43f No.538

>>533
Never forget the HRT-o-caust.

776a0 No.539

>>538
The Homocaust.

12cf4 No.540

>>539
6 trillion gays.

55560 No.541

File: 1581361798918.jpg (252.98 KB, 966x558, things.jews.do.jpg)

>>524
>That was tried hundreds of times, and they all failed to get rid of the jewish menace
j*ws have almost never been "expelled".
They are granted freedom to leave, often at the request of a crypto or court j*w. Just look at the Inquisition for example. Celts were converted or killed but j*ws got to leave and stay j*ws. The two worst Inquisitors were even j*ws: Tomás de Torquemada ("The Torturer") and Diego Deza.

4b97c No.546

>>533
Låter som en hemsk behandling.

d948a No.549


9789f No.552

>>533
The Holocaust is a poorly written horror novel.

38783 No.553

>>552
The Holocaust is a vividly written fairy tale.

10c5e No.554

>>553
The Holocaust is like a rumour. Everyone has heard about it but never seen it.

76b44 No.555

>>554
It's more like a legend. How many people even know about the details of the holocaust? How many people even know anything else except "6 million jews died"? Why do they now deny details like 5 million non-jews dying? Why do all these agents online promote opposing theories regarding it?

10c5e No.556

>>555
Woah, woah woah, man…did you just doubt the Holocaust? You have to take it at face value, you know.

76b44 No.557

>>556
Holocaust happened but was actually just jews killing each other in the ghettos.
That's something you wouldn't hear from either revisionists or defenders.

10c5e No.558

>>557
>Holocaust happened

I agree to disagree.

3132a No.562

>>556
>doubt the Holocaust

Why would anyone doubt it? You could not fake anything, right?

https://archives.fbi.gov/archives/newyork/press-releases/2013/former-holocaust-claims-conference-director-sentenced-to-eight-years-in-prison-for-57.3-million-fraud-on-organization-that-makes-reparations-to-victims-of-nazi-persecution
>The fraud involved doctored identification documents in which the applicant’s date and place of birth had been changed. The fraud also involved more sophisticated deception, including altering documents that the Claims Conference obtained from outside sources to verify a person’s persecution by the Nazis.

62c04 No.566

>>562
It never happened. It was just a figment of their imagination.

ad143 No.568

>>533
http://nuremberg.law.harvard.edu/documents/5852-instructions-to-concentration-camp?q=No-1523#p.1
>Instructions to concentration camp commandants to lower the death rate and increase the strength of inmate workers

>be Hitler

>wants to kill 6 trillion Jews
>wants to decrease the death rate at the camps

This has got to be the most inefficient genocide ever.

b3753 No.570

>>568
Oy vey!

db37d No.576

>>568
Worst genocide ever. They didn't even want to kill the Jews.

568c0 No.577

File: 1582029034558.jpg (38.47 KB, 395x308, Swe Roll Lunkan.jpg)


Tjena, trodde inte detta ställe skulle existera på riktigt

91453 No.591

>>566
>It was not a lie, it was my imagination.

Bra förklaring.

2accc No.604

>>591
Du menar en bra lögn.

79f81 No.605

Goede draad.

a68e3 No.606

>>604
Judar kan bara ljuga och ingenting annat.

e5bff No.615

Blåmenn og jøder.

b7ee7 No.616

Hi. I'll be visiting Stockholm to watch the International 10 DotA championship in the summer. How safe is it for me to visit for 2-3 days? I heard grenade attacks and other bullshit is pretty common there. Thank you in advance for the replies.

7ae7d No.617

>>616
It depends on how well your grenade-dodging skills are.

9f75c No.620

>>616
grenade attacks are mostly in malmö and even then it's in the ghetto suburbs
TI will be in Globen which is in the centre of stockholm so the likelihood of grenades are very small, unless ISIS decides its a good time to sudokubomb the stadium

4babe No.624

>>620
Your niggers use grenades? Christ ours use guns like normal people. What's with sand men and blowing things up, oh right Islam.
Jøg hørte det i Storbritannia, de brukker spyd.

dd818 No.637

File: 1582482647498-0.jpg (213.25 KB, 735x866, gassed 6 times.jpg)

File: 1582482647498-1.jpg (131.6 KB, 615x1160, the face of 6 gassings.jpg)

File: 1582482647498-2.jpg (94.59 KB, 1096x846, lål.jpg)

>>568
>wants to decrease the death rate at the camps

Why wouldn't they? All the "death camps" were just regular work camps that were necessary for prolonging the war against the Soviet Union. Killing your factory workers is beyond retarded especially since they were close to the Soviet border and produced ammunition for the troops. All the "gas chambers" were just rumours spread by the prisoners.

http://nuremberg.law.harvard.edu/documents/3972-instructions-concerning-the-use?q=heinrich+himmler#p.1
>Instructions concerning the use of the labor camp at Sobibor (in Lublin) for processing ammunition
>1.The transient camp (transit camp) of Sobibor in the district of Lublin is to be transformed into a concentration camp. In this concentration camp a depot for the dismantling of captured ammunition has to be set up.
>4. At the same time a depot for the manufacturing of our multiple mortars or other ammunition is to be set up in this concentration camp.

776a0 No.648

>>637
>Sobibor
>transit camp

The truth is antisemitic. Delete this now.

4babe No.651

How did he get gassesd? There were no "ga chambers" at Bergen-Belsen; that's why the tyhpus epidemic was so bad there.
It wasn't orginally built for civilians, it was for Russians who didn't have a typhus outbreak at the time.
"Although Bergen-Belsen contained no gas chambers (see delousing chambers)" - Brittanica
A simple Jewgle search uncovers this.

b0927 No.657

>>637
>Sobibor
>transit camp

60b80 No.658

>>637
Never forget the 900 billions.

9eb69 No.659

>>658
800 000 trillions.

3132a No.660

>>659
534 googolplex.

62c04 No.663

>>660
20 quadrillions.

ad143 No.664

>>637
This is why you should never trust Jews.

416b6 No.676

File: 1583050292218-0.png (23.98 KB, 626x705, 1582666505455.png)

File: 1583050292218-1.webm (1003.54 KB, 288x360, Arabic cancer.webm)

File: 1583050292218-2.mp4 (2.96 MB, 854x480, With Jews you lose.mp4)


91453 No.680

>>676
Ut med alla araber. Förbjud Islam.

2accc No.681

>>680
Håller med.

95227 No.682

>>676
Muslimer är sannerligen fredliga. Könsord och hotelser.

e5bff No.686

>>680
Utvis jødene.

bca79 No.687

Ooga booga.

0f433 No.688

>>687
True eloquence.

bca79 No.689

>>688
You mean true gibberish.

0f433 No.690

>>689
Yeah.

416b6 No.737

File: 1583663114721-0.jpg (60.59 KB, 395x450, 1581421453282.jpg)

File: 1583663114721-1.mp4 (2.45 MB, 640x360, It was real in my mind.mp4)

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8077785/Nazi-photo-album-HUMAN-SKIN-death-camp-victim-discovered.html
>Nazi photo album made from HUMAN SKIN of a death camp victim is discovered after collector noticed book cover had 'a tattoo, human hair and bad smell'

7c9ea No.738

File: 1583680927557.jpg (1.08 MB, 4960x7016, trådpartiet plansh 19.jpg)

rösta rätt 2022
rösta TP

7d87e No.740

>>737
https://avalon.law.yale.edu/imt/01-11-46.asp
>It was common practice to remove the skin from dead prisoners. I was commanded to do this on many occasions. Dr. Rascher and Dr. Wolter in particular asked for 'this human skin from human backs and chests. It was chemically treated and placed in the sun to dry. After that it was cut into various sizes for use as saddles, riding breeches, gloves, house slippers, and ladies' handbags. Tattooed skin was especially valued by SS men. Russians, Poles, and other inmates were used in this way, but it was forbidden to cut out the skin of a German. This skin had to be from healthy prisoners and free from defects. Sometimes we did not have enough bodies with good skin and Rascher would say, 'All right, you will get the bodies.'

Föremål av människohud är förmodligen den äldsta Förintelselögnen som uppdagats. Att de försöker vidmakthålla den är ett tecken på hur fjantig Förintelsen är. Allt är mer eller mindre konstgjort och förfalskat.

776a0 No.743

>>740
Förintelsen är löjlig.

b0927 No.748

>>737
>Buchenwald
>"death camp"

Skrattretande.

60b80 No.753

>>748
Det fanns inga dödsläger.

96c62 No.756

>>738
är det inte ganska autistiskt att sprida /int/ memer hit?

7c9ea No.763

>>756
bryr mig inte

96c62 No.765

>>763
lite cancer

7c9ea No.766

>>765
äru bög eller

96c62 No.767

>>766
Nej men du är

3132a No.774

>>740
Jag har lampor utav judehud.

ad143 No.786

>>740
>house slippers

lol

441e8 No.787

>>786
The Holocaust is laughable.

dd818 No.815

File: 1584283232825-0.png (508.19 KB, 1102x574, Geheime Recihssache.png)

File: 1584283232825-1.gif (102.2 KB, 500x522, support israel.gif)

File: 1584283232825-2.png (97.03 KB, 500x408, oy vey.png)

File: 1584283232825-3.jpg (333.19 KB, 982x1024, 6 000 000 trillion billion….jpg)

>>753
>Det fanns inga dödsläger.

Det stämmer. Allt är bara hörsägen och amsagor.

http://nuremberg.law.harvard.edu/documents/5331-report-to-himmler-on-the-results?q=evidence:%22NO-57%22#p.1
>Die gesamte Aktion Reinhardt zerfällt in 4 Giebete:
>A) die Aussiedlung selbst
>B) die Verwertung der Arbeitskraft
>C) die Sachverwertung
>D) die Einbringung verborgener Werte und Immobilien

Hela Åtgärd Reinhardt är fördelat inom 4 områden:
A) Omförflyttningen självt
B) Utnyttjandet av manskap
C) Utnyttjandet av varor
D) Avkrävandet av dolda tillgångar och egendom

Vad som är väldigt egendomligt är att tyskarna valde att utfärda detta påbud som en "Geheime Reichssache" (hemlig riksangelägenhet). Med andra ord så är det märkligt att trots alla påståenden om den lönnligen genomförda förgörelsen av judarna i alla dessa läger (Sobibor, Treblinka och Belzec) så står det ingenting om det överhuvudtaget i deras egna skrivelser. Att öka dödligheten i lägren är motsatsen till att tillgodose samtliga vapentillverkares behov.

b3753 No.816

>>815
Lita aldrig på judar.

db37d No.821

>>816
Aldrig någonsin skall man lita på judar.

2accc No.828

>>815
Vem kunde tro att alla dessa "dödsläger" egentligen var arbetsläger.

95227 No.829

>>828
Judarna. De ljuger om allting.

47578 No.832


f52d9 No.833

>>815
Verkar som att Förintelsen är grovt överdriven.

b0927 No.842

>>833
>grovt överdriven

Nej, 689 095 miljarder judar dog.

9eb69 No.847

>>842
Det var en miljard miljarder.

89f62 No.849

>>847
80 miljarders miljarder.

ad143 No.850

>>815
>Geheime Reichssache

Oy vey.

b3753 No.865

>>850
Oy gevalt.

db37d No.867

>>850
Did you know that the Holocaust was so horrible that Jews even die of it retroactively today? 6 billions every second.

91453 No.869

>>867
Ghastly, indeed.

2accc No.870

>>867
900 trillions every second, actually.

95227 No.872

>>870
340 quadrillions every second.

c4dea No.875

>>872
8954 googolplex.

47578 No.876

>>875
A thousand octillions.

964bf No.882

>>876
932 septillions.

8c495 No.883

>>882
89 000 billions.

bca79 No.884

File: 1586175568555.mp4 (1.11 MB, 854x480, 6 000 000.mp4)

>Holocaust
>real[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]