[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/skandi/ - Skandinavien

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
| Catalog

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1580201203050.jpg (75.39 KB, 824x800, ds-g9dfvaaeefy2.jpg)

422d6 No.308[Reply]

>tre timmar kvar till middag
vad skall jag äta idag
0- korv
1-sushi
2-börgjare
3-kebab
4-gyros
5-köttbullar
6-fisj n sjips
7-v*gansk måltid
8-pizza
9-inget förutom energidryck

må gud bestämma
6 posts omitted. Click reply to view.

6335e No.330

>>327
vad fan? det heter middag och har alltid hetat det. kanske säger ni lunch uppe i böglandet, men här i skåne säger vi middag

4e36f No.331

>>330
jag vet inte var anon bor men jag är västgöte

6335e No.332

>>331
>>331
>>331
sa ju skåne ditt inavlade västgötska negersvin

ba02f No.336

>>332
Der er ingen grund til at kalde nogen for negersvin, tag det roligt.

4e36f No.337

>>332
jag menade att jag inte vet var den andra anon bodde

och om du är från skåne är det väl 5% chans att du är neger xD

i västergötland är det mindre än 1% hehe

men var snäll tack :)File: 1580192267512.jpg (8.62 KB, 250x299, -_FnPnGlBQt3w7q4O7X02mUHxM….jpg)

d0ebc No.306[Reply]

>drömde att jag brevade i /skandi/tråden
>brevade att jag åt "görnötter"
>en dansk frågar "hva er det?"
>jag svarar att det heter "gørnødder" på dansk
>DO-NUTS
3 posts omitted. Click reply to view.

4dde6 No.314

>>313
Hej du

26735 No.315


5cb56 No.325

>>312
nej. lær dig dansk, eysteinn

26735 No.326

>>325
talar du danska?

e2fdc No.333

>>326
nei eg tosar skandimálFile: 1577460172456.jpg (53.82 KB, 517x573, cackkr89o5z31.jpg)

8a052 No.15[Reply]

Mig efter æbleskiver

8a052 No.16

>>15
Undskyld men jeg er alt for doven til at lave alle mine billeder om til dansk

6f214 No.17

File: 1577460880084.jpg (128.16 KB, 613x1000, image0-12.jpg)

>>16
Spiser du stadig æbleskiver d. 27? :D

8a052 No.43

>>17
Selvfølgelig, jeg elsker æbleskiver

9c668 No.272

Nu har jeg altså pludselig lyst til nogle æbleskiver

00097 No.273

File: 1580040213117.jpg (207.51 KB, 1280x720, jul-tor.jpg)

Jag efter julbordetFile: 1580022528002.png (64.77 KB, 1123x1042, skandi_trdbilde.png)

37a36 No.267[Reply]

/skandi/ borde vara ett blått bräde.
orkar inte med en massa porr och saker.

64723 No.269

File: 1580025535050.jpg (10.65 KB, 236x236, 1565697696449.jpg)

Bare rul helt ned til du ser [Yotsuba B] og tryk på den så brættet bliver blåt.File: 1579793606499.jpg (71.31 KB, 885x829, hundkvel.JPG)

7281e No.252[Reply]

Kvifor er alle vennane mine so fåmne? Det er ingen som skjønar meg når eg freistar å røda lunt med dei…

05077 No.253

vad betyer kvelte pölse??

9269f No.254

Skriver du med en dansker?

7281e No.255

>>254
Ja, han er osloensarFile: 1577486885579.png (69.58 KB, 500x302, unknown.png)

69351 No.42[Reply]

Hva synes dere om konføderasjonsflagget jeg lagde i MSPowerpoint
12 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

51a48 No.238

>>237
Såg någonstans någon som försökte skapa ett sådant språk på något forum, han kallade det "samskandinavisk". Notera att fokus låg på endast de skandinaviska språken, vilket är logiskt. Väldigt få skandinaver förstår isländska/färöiska.

Annars så har jag läst en studie där nordiska skolungdomar (inklusive finnar, islänningar och färöingar) fick lyssna på nyhetsinslag på alla de skandinaviska språken. Visade sig att alla hade ganska lätt att förstå norska. Danska var svårt för de flesta (särskilt oss svenskar) och danskar hade svårt att förstå svenska.
Jag har också hört att många andra nordbor har lättare att förstå finlandssvenska än rikssvenska. Så en neutral skandinaviska vore väl någonstans mellan bokmål och finska. Nynorsk är mer likt isländska.

Att direkt byta ut de nationella språken skulle dock inte gå, utan det får ske via en långsam process där vi närmar oss varandra. Detta är precis vad som sker i Malaysia och Indonesien, där de försöker närma skriftspråken till varandra. Det viktigaste vi kan göra är att träna oss i att förstå de andra språken/dialekterna. Den största anledningen till att vi har blivit sämre på att förstå varandra är att all media är på engelska idag.

Vi borde dock inte försöka utrota dialekterna, det skulle skapa motvilja hos befolkningen. Se bara vad som hände med serbokroatiska. Man lyckades verkligen få alla att tala en dialekt men p.g.a. hat och nationalism så har vi nu fyra identiska "språk".

cf3c6 No.244

>>238
Det kan du have ret i. Jeg er glad for at vores landes respektive sprognævn gør hvad de kan for at vores sprog ikke adskiller sig alt for meget fra hinanden. Det ville være en skam hvis engelsk endte med at blive vores bane, og essentielt ødelægge vores sammenhold

36594 No.246

visste ni att modern svenska är mer lik gammal dansk tunga än modern danska?

d901d No.247

>>244
>Jeg er glad for at vores landes respektive sprognævn gør hvad de kan for at vores sprog ikke adskiller sig alt for meget fra hinanden. Det ville være en skam hvis engelsk endte med at blive vores bane, og essentielt ødelægge vores sammenhold

Jag håller helt med

>>246
Och modern skotska är närmre old english än standardengelska. Spelar väl ingen större roll egentligen?

36594 No.250

>>247
jo för det betyder att vårt språk är bättre bevarat. jag vill inte att det ska vara för mycket tyskt och engelskt inflytande i vårt språk heheFile: 1579550487930.jpg (209.7 KB, 1280x719, kunglig tjock-tor.jpg)

7fa21 No.240[Reply]

vilka kungar i skandinavien var bäst

715d3 No.242

Objektivt sett Gustav II Adolf

7fa21 No.243

File: 1579557096580.jpg (208.92 KB, 1280x720, tjockis tor.jpg)

>>242
varför inte knut den store?

377c0 No.248

>>243
Varför inte Karl den tolfte?

Magnus Ladulås var rätt baserad imo

7fa21 No.249

>>248
karl den tolfte var bra på krig men han gjorde ju så att så många svenskar dog. birger jarl var fränare än magnus ladulås tycker jagFile: 1577469802775.gif (273.5 KB, 189x189, 1577465920960.gif)

a3399 No.38[Reply]

Hun spiser en kjeks

9b7bc No.69

hun spiser en tissemand

a9175 No.245

hun spiser migFile: 1579194274594.png (159.4 KB, 2615x1615, 1578927833789.png)

a6aaa No.138[Reply]

Jeg mistet en venn for 2 år siden, og hun ble bare 16 år, jeg savner henne og det gjør vondt som søren, og en av lærerne spurte om jeg ville besøke graven hennes, men det klarer jeg ikke, jeg kommer bare til og bryte sammen, og det svir hver gang jeg går til Videregående, vi skulle jo gå der Sammen, hun var min lille rose, hun ER min lille rose ⚘
4 posts omitted. Click reply to view.

a6aaa No.145

>>140
Takk for det

a6aaa No.234

File: 1579373903213.jpg (819.96 KB, 2048x1536, Hårteigen_1.jpg)

>>138
Kan noen være så snill, og si noe trøstende?

e4aec No.235

>>234
Vi er kun i denne verden en kort stund, før vi føres i himmelrige, at igen møde dem vi miste her, som Gud med nåde ledde hjem til sig. Hos Gud de glad os venter.

3dece No.236

>>234
Var inte ledsen för att hon är borta, var glad för att hon fanns och för att du fick träffa henne. Ingen människa lever för alltid, en dag måste vi alla säga farväl.

En dag kommer vi alla att lämna jordelivet, även du och jag. Men i ditt hjärta finns hon fortfarande kvar. Bär hennes minne med och tacksamhet. Tänk vad fint att du fick vara med henne en tid här på jorden. Tänk på alla de fina stunder ni fick tillsammans och gläds åt dem.

Det är inte konstigt att känna sorg. Det är mänskligt att sörja när någon man älskar har gått bort. Det finns en känd svensk folkvisa som går såhär:

Vem kan segla förutan vind?

Vem kan ro utan åror?

Vem kan skiljas från vännen sin

utan att fälla tårar?

Post too long. Click here to view the full text.

c37cd No.239

File: 1579431083128.jpg (1.09 MB, 2570x2570, färgad tor.jpg)

det kommer att bli braFile: 1579345789796.jpg (86.97 KB, 800x1205, b.jpg)

4b6ac No.215[Reply]

Jag ska träffa en tjej

kan jag ha en sån här skjorta?

med jacka ovanför. eller ser det konstigt ut eftersom det är vinter? det är inte så kallt ute

snälla hjälp

4b6ac No.216

jacka ovanpåDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
| Catalog
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]