[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/skandi/ - Skandinavien

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1580147127874.gif (18.54 KB, 326x314, _57a3307dffc71c8c382a0954….gif)

65964 No.295

>ert land
>har ni någonsin blivit knivhuggna, rånade eller utsatta för andra våldsbrott?
sverige
nej

ccba2 No.296

Grønland
Nej heldigvis ikke.
Jeg troede dit flag blev normal igen men åbenbart ikke længere lol

e7d03 No.297

nej men en gång när jag var 12 år försökte några större killar ta min fotboll men då slog min storebror dem

ccba2 No.300

>>297
Baseret storbror lole

7a41b No.358

>>300
>laver direkte oversættelser af engelske termer fra 4chan
baseret

9a1ba No.372

inte hittills nej

ccba2 No.383

File: 1580850178511.jpg (29.96 KB, 500x500, 1579829488299.jpg)

>>358
(og rødpillet)

e7d03 No.384

>>383
hej :)

ccba2 No.391

>>384
Hejsa :D

e7d03 No.392

File: 1581008201374.jpg (115.75 KB, 1710x900, L.jpg)

>>391
vad gör du?

f934d No.393

>>392
Sidder og spiller ps4 (:

ccba2 No.394

>>393
Hovsa, der var ikke meningen. Når jeg bruger mobil netværk så bliver mit flag Tysk af en eller anden grund lole

e7d03 No.396

>>394
vad spelar du? du kanske har ett tyskt mobilnätverk

ccba2 No.397

>>396
Carl on Duty lole

192fc No.405

>>392
kokain
>>397
selvfølgelig… MEN det er du sikker på "ameriburg" som meg?

1cba5 No.414

tror inte det[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]