[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/skandi/ - Skandinavien

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1580753948496.jpg (21.54 KB, 282x352, The_Swedish_Chef.jpg)

0fbc9 No.364

Heij!
Tor gör dur ny öydi sköydi skppdens pckso hjag mur smörgäsbräd mycket.
Den häär däär öydi sköydi skooggen mi blir sammat.
Jasso. Det var okcsö den hgäärden.

0fbc9 No.365

File: 1580753993367.jpg (38.17 KB, 480x640, Kuva0059.jpg)

>>364
vis ska mor ny Nacke! Skööden här myvke taals.

64f2f No.366

pilsnerkörv :P

0fbc9 No.367

>>366
mmmm der äär bra!

ad9b1 No.377

bög tråd :DD

0fbc9 No.378

>>377
Bög gubbe

5d25f No.379

File: 1580830578609.png (234.42 KB, 455x437, 5cad15ea-8f6f-4550-944d-f6….png)

heissan heissan, hälsosams från finland

hur är du alla idaag?

64f2f No.380

>>379
hej

jag mår bra, tack

hur mår du?

5d25f No.381

>>380
bra hörä du är bra
jaa är också bra, jag ska ööttarna ny

64f2f No.382

>>381
gott :P

259f3 No.385

File: 1580912836799.jpg (13.92 KB, 329x346, cbefc2b8.jpg)

>>382
varför i helvete du skrivar ";P"?

är du en jävla bög??????????

64f2f No.386

>>385
att skriva :P är motsatsen till bögeri[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]