[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/skandi/ - Skandinavien

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1582473298926.jpg (42.83 KB, 600x706, 1426467217270.jpg)

d7a46 No.417

AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH
FUCKING KØBENHAVNSKE LEJLIGHEDS PRISER JEG KOMMER ALDRIG TIL AT SLIPPE FOR MINE FUCKING LORTE FORÆLDRE

5dd6a No.418

Hvad koster det i husleje?

d7a46 No.420

>>418
husleje for et værelse eller lille lejlighed er omkring 10.000 om måneden og siden at jeg tjæner 12.000 om måneden kan det ikke betale sig

5dd6a No.422

>>420
Jesus christ. Det kræver alligevel en vis løn at vedligeholde. Måske flyt til udkanten?

Epic 420 get btw

c6a11 No.423

Nordiska män bor på landsbygden

375b0 No.424

>>420
du kan leje et værelse af mig for 4000
bor på østerbro

d5341 No.425

>>420
Hold da kæft, og jeg troede Århus var slemt. Jeg er så heldig at eje en andelslejlighed i midtbyen herovre.

1f5fe No.430

>>417
Jeg flygtede langt væk fra København en del år siden. Priserne er vanvittige, traffiken er tyk og luften er dårlig - alt for mange mennesker stresser mig.
Ka' man få sig en lejlighed i en af stationsbyerne er man godt anbragt. Togkørsel er s'gu hyggelig.
Håber du finder noget, Originale Postermand.

24bb8 No.440

>>417
>storstadshanrej

483b5 No.442

>>417
>KØBENHAVNSKE
der er dit problem.
køb en lejlighed i jylland det er super billigt

1f5fe No.444

>>442
Eller på Bornholm hvis du er okay med at være fuldstændig ude af loopet.

dd8a0 No.445

>>444
bornholm verkar mysigt (hygge)

dd8a0 No.446

har ni tänkt på att Bornholm och Gotland är väldigt lika?

6b640 No.453

File: 1583707466109.gif (166.15 KB, 300x202, 1543533273706.gif)

>>444
Der er jo også altid Lolland-Falster.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]