[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/skandi/ - Skandinavien

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1582734298603.jpg (41.17 KB, 600x583, nice.jpg)

a1e88 No.433

dette er en nice tråd

bdc1e No.434

Alle tråde på nordchan er dejlige.
Fordi vi er alle dejlige skandifolk.

c8415 No.435

hej :) vad gör ni?

a1e88 No.436

>>435 ikke så meget.
første tilfælde af corona i danmark, var fedt at kende jer bros.

bdc1e No.437

>>436
Al den panikangst er unødvendig.
Det er s'gu bare en influenza.
https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_tracker/
Hvis du vil skræmmes, så se hvad "swine flu" lavede af ravage.
Corona er ikke en skid, med mindre du er svagelig, gammel eller har lungesygdom.

a1e88 No.438

>>437
>Al den panikangst er unødvendig.
Enig, Corona virus som et dommedags koncept er en fuldstændig nothing burger.
Jeg hopper bare på vognen fordi jeg synes det er sjovt lol, tror mange andre gør det samme.

c8415 No.439

>>436
Vi fick vårt andra fall av Corona igår. det blev i Göteborg det slog till den här gången :([Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]