[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/skandi/ - Skandinavien

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1583928887418.png (71.64 KB, 469x380, en perfekt värld.png)

10a18 No.454

ett fritt skåne
svenskarna förtjänar inte skåneland

b406c No.455

File: 1583945292769.jpg (190.31 KB, 1381x907, SkåneSameUnion.jpg)

När ska ni gå ihop tillsammans med samerna? vi götar kommer att fortsätta förtrycka er tillsammans med svearna

10a18 No.465

>>455
Extremt baserat

fdbfe No.466

Kom hjem til Danmark, Skåne! I er vores brødre og søstre! <3

f293f No.469

>>466
Hade fan trivts bättre i Danmark än Sverige lan jag säga
Svenskarna har behandlat oss som skit enda sedan dom tog över skåne

b406c No.471

>>469
Håll truten din skånefåne! Vi götar kommer att härska över er tills att jorden går under

10a18 No.472

>>471
håll flabben jävla göte
fan har ni någonsin gjort
bugade inför svean och sög dess kuk

b406c No.473

>>472
Birger jarl håller inte med. Det var svearna som bugade inför oss, och sen gjorde danmark och norge det också när hans söner blev kungar där

75f52 No.474

>>454
>dela upp skandinavien ännu mer
krinsch mann1

c213e No.475

>>474
>han vill inte en urbalkaniserad värld

5bcd8 No.478

>>474
d1a
Fritt Skåne? Du menar Fritt Skandinavien.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]